Wings of Rescue Israel
We Are

Wings of Rescue Israel

ווינגז ישראל נוסדה כדי להתמודד עם המצב הקשה של הכלבים הכנעניים המעורבים בישראל. משימתנו היא להציל עד כמה שניתן את אותם כלבים על ידי הטסתם בבטחה הביתה למשפחות הממתינות להם מעבר ים.

בואו לקחת חלק במאמץ ההצלה. תרמו עכשיו!